Branş Dersleri


AİKİDO:

Japon kültürüne ait stratejik ve zarar vermeden savunmaya yönelik bir sanat olan Aikido ile çocuklar barışçıl bir spor disiplini ile tanışırlar. Çocukların eklem ve kas gelişimlerine ek olarak sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerine ve öz farkındalık geliştirmelerine katkı sağlayan sağlıklı bir spor dalı olan Aikido derslerimiz, 4 yaş itibari ile öğrencilerimizin katılımına açılmaktadır.


AKIL OYUNLARI

Üç yaş itibariyle çocuklarımızı, bilişsel gelişimi hızlandırmada önemli bir rolü olan Akıl Oyunları ile tanıştırırız. Çocuklarda bağlantı kurmayı kuvvetlendirici düşünce becerileri geliştirmeyi ve matematiksel zekayı arttırmayı hedefleriz. Akıl Oyunları programlarına katılan çocukların yorumlama ve bir sonraki adımı düşünebilme becerilerinin geliştiğini, daha aktif katılımcılar olarak kavramları öğrendiklerini fark edersiniz. Özel Akıl Oyunları oyuncak ve setlerimiz ile çocuklarımız eğlenerek öğrenirler.


BİLİŞSEL ZEKA

Modern Psikoloji’nin parçası olan Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi tekniklerinin 3 – 6 yaş gruplarına uygun olarak kullanıldığı bir derstir. Düşünce-Duygu-Davranış döngüsüne odaklanan bu tekniklerle, çocuklarda Çözüm Odaklı Düşünme Becerilerini geliştirmek hedeflenir. Üç yaş itibari ile yaş gruplarına uygun grup çalışmalarını Kurucu-Psikoloğumuz Nil Hanım gerçekleştirmektedir.


İŞİTSEL ZEKA

Çocuklarda duyduğunu anlama ve konuşma becerilerini kuvvetlendirmeyi amaçlayan İşitsel Zeka dersleri ağırlıklı olarak 2 ve 3 yaş gruplarını hedef almaktadır. İşitsel algıyı kuvvetlendirici çalışmalar sadece dil gelişimini değil, aynı zamanda iletişim kurma ve sosyal becerileri de desteklemektedir.


JİMNASTİK

Özellikle 3 yaş itibari ileçocukların kas, eklem ve psikomotor becerilerini en sağlıklı geliştirebilme yöntemlerinden olan Jimnastik derslerinde tecrübeli öğretmenler eşliğinde ayrı bir spor kulübü bünyesinde çalışılmaktadır. Seçmeli ders alternatifi olarak sunulan Jimnastik dersleri sadece esneme ve koşma hareketlerinden ibaret olmayıp, profesyonel bir ekip eşliğinde kademeli olarak parkurların zorlaştırıldığı ayrı bir programa sahiptir. Spor disiplininin yanı sıra çocuklarda öz güven arttırıcı etkileri olan ve akademik performansa olumlu katkıları bulunan Jimnastik derslerini çocuklarınızın çok seveceğinden hiç kuşkumuz yok:)


MODERN DANS & HALK OYUNLARI

Müzik dersleri ile paralel çalışılan dans derslerimizde çocuklarımızın kas koordinasyonunu kuvvetlendirmeleri amaçlanırken aynı zamanda da onlara kültürel zenginlik katmak hedeflenir. Çocuklarda ritim duygusu geliştikçe ve ritme göre daha kontrollü hareket edebilme becerisi kazanıldıkça, dürtü kontrolünü daha sağlıklı gerçekleştiren çocuklarımız olur. Eğlenerek gelişen çocukların vazgeçilmezlerinden biridir dans.


MUTFAK ETKİNLİĞİ

Mutfak bir kültürdür. Çocuklarımıza kendi kültürümüzü ve farklı ülkelerin kültürlerini en lezzetli Mutfak Etkinliği dersleri ile kazandırabiliriz. Üç yaş ve üzeri yaş gruplarının anlamlı katılımları eşliğinde lezzetli tariflerde buluşuyoruz. Çocuklarımız bazen hiç adını bile duymadıkları malzemeleri tanırken, büyük oranda küçük kas becerilerini geliştirici karıştırma, yoğurma, dökme, sürme vb. eylemler ile, haftanın bir günü kendi pişirdikleri ikindi kahvaltısını kendileri yerler Gıdaları koklar, tadar, eller ve görürler.


MÜZİK (ORFF)

Müzik derslerimizde çeşitli enstrümanlar kullanılarak ritim duygusunu geliştirmeyi, müziğe ilgi ve sevgiyi arttırmayı, bu alana yetenek besleyen çocuklarımızı önceden tespit edip yönlendirebilmeyi ve özellikle grup bilincini arttırmayı hedeflemekteyiz. Eğlenceli oyunlardan oluşan derslerimiz, alan mezunu konservatuarlı öğretmenimiz eşliğinde verilmektedir. Üç yaş itibari ile çocuklarımız ile sonuçtan çok sürecin farkına varıp keyif alabildiğimiz en verimli derslerden biri hiç kuşkusuz Müzik-Orff’tur.


SANAT ETKİNLİĞİ

Çocuklar engin bir hayal gücüne sahiptir. Çalışmalarımız ile çocukların hayal güçlerini zenginleştirip yaratıcılıklarını arttırmak hedeflenirken, görsel öğrenme ve motor becerilerini de pekiştirmiş oluruz. Her yaş grubu ile sanatsal faaliyetlerimiz bulunur. Bu faaliyetler karar verme yetisini de geliştirebilmektedir. Özünde estetik değerlere sahip çocuklar yetiştirebilmek adına, günümüze gelebilmiş sanat değerlerini ve eserlerini çocuklarımıza tanıştırdığımız derslerimiz belli bir müfredatı takip etmektedir.


SATRANÇ

Çocuklarımızda zamanı kullanmayı, konsantre olmayı, zihinsel ve düşünsel becerileri geliştirmeyi ve aritmetik zekayı arttırmayı hedefleyen satranç derslerimiz 4 yaş itibari ile verilmektedir. Sağ ve sol beynin aynı anda etkin kullanımını gerektiren satranç, düzenli ders müfredatımız ile çocuklarımızda da bu yetinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.


YARATICI DRAMA

Üç yaş itibari ile uygulanan yaratıcı drama derslerimiz ile çocuklarımızın hayal güçlerini zenginleştirirken, role girme ve taklit etme çalışmaları ile bilişsel gelişimlerini de pekiştiriyor oluruz. Çocuklarda kendini ifade edebilme, özgüven duyma ve empati kurma yetilerini geliştiren yaratıcı drama sayesinde çocuklar, oyun içinde doğru vatandaş olabilmenin de temellerini alıyor olur. Yaratıcı Drama derslerimiz ayrı bir müfredat üzerinden alanında uzman branş eğitmenimiz önderliğinde verilmektedir.

YÜZME

En sağlıklı sporlardan biri olarak anılan yüzme derslerimiz kışın da devam etmektedir. Seçmeli ders olarak sunulan bu spor, okulumuza 5 dk uzaklıktaki bir yüzme tesisi ile anlaşmalı yürütülmektedir. üç yaş ve üzeri çocuklarımızdan tercih edenlerin kayıtlarını eğitim-öğretim senesi başında oluşturmaktayız.


Clock

Çalışma SAATLERİ

Pzrt-Cuma 07.30 - 19.00
Cmrt-Pzr Kapalı
5 Tam Gün 7:30-17:30
5 Yarım Gün 7:30-13:00
12:00-17:30
3 Yarım Gün 7:30-13:00
12:00-17:30
3 Tam Gün 07.30 - 19.00