Bİz Kİmİz ?Image

Okul öncesi dönem, bir bireyin gelişiminde kilit rol oynar. Bu, bilinen bir gerçektir. Bir çocuğun bilişsel gelişimine ek olarak, duygusal, fiziksel ve karakteristik pek çok temeli bu dönemde atılır. Bu çerçevede okul öncesi eğitim sadece fiziki şartları ile değil, aynı zamanda duygusal ve bilişsel yönleri ile de bir çocuğu besleyebilmelidir.

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, pozitif bilim temellerine uygun ve yabancı eğitim yaklaşımlarının kültürümüz elverişliliği ışığında harmanlandığı bir eğitim modeli benimsemekteyiz. Gelişime açık, özgün fikirler üretebilen, doğaya ve ona ait tüm canlılara saygılı, yaşına uygun sorumlulukları yerine getirebilen, kültürü ile uyumlu ve dünya kültürlerine açık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek gayesi ile bir çocuğun gelişimini besleyecek temelleri en sağlıklı şekilde atmak Özgün Fikirler Anaokulu ailesinin birincil önceliğidir.

Bu öncelikleri kurucumuz Psikolog Nil Yamakoğlu önderliğinde ve kendisinin takibini yapacağı rehberlik hizmetleri ışığında hizmet veriyoruz. Nil Yamakoğlu Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bir süre görev almıştır. Tecrübesini Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’nde yapmış olduğu yüksek lisans ve çalışma hayatı ile pekiştirmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra katılmış olduğu eğitimler ile aile ve çift terapisi uygulayabilir belgesi ve özellikle küçük yaş gruplarında oldukça faydalı bulunan oyun terapisi uzmanlığını almıştır. Özgün Fikirler projesini gerçekleştirmeden önce bir süre rehabilitasyon merkezinde özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizim ve çeşitli nörolojik rahatsızlıkları olan çocuk ve aileleri ile çalışmış olan Nil Hanım, özel danışmanlık hizmetleri vermesinin getirdiği birikimi, okulumuz bünyesinde aile ve eğitim kadromuz ile gerçekleştireceği düzenli seminerler eşliğinde farklılaştıracaktır. Bu seminerlerin, çocuklarda hedeflenen davranışların sürdürülebilir olması adına gerekli olduğunu düşünmektedir. Okulumuzda daimi pedagojik destek hizmeti verilmekte olup, her öğrencimiz çocuk gelişim testleri ile takip altında tutulmaktadır.